Yatan hastaların ilaçlarının karşılanmasında çözüme doğru

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Orhan Gümrükçüoğlu, ilaç depolarının yatarak tedavilerde ilaç ve malzemelerin hastanelerce temini için açılan ihalelere girmemelerine gerekçe gösterdikleri sorunların mevzuat değişiklikleriyle çözüleceğini söyledi.

Gümrükçüoğlu, mükerrer damga vergisi ödenmemesi, fiyat değişikliklerinin ihaleyle alımı yapılan ürünlere yansıtılması ve üniversite hastaneleriyle devlet hastaneleri arasında hizmet alımı yapılabilmesi için düzenlemeler yapılacağını belirtti.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gümrükçüoğlu, Bakanlığının hastanelerinde de daha önceki dönemde olduğu gibi bu konuda ''ufak tefek aksaklıklar yaşandığını, ancak hastane başhekimlerinin bunlara anında çözümler bulduğunu'' dile getirdi. Gümrükçüoğlu, ''Yani 1 Ocak'ta yürürlüğe giren uygulamanın ekstra olarak ortaya koyduğu aşılamaz bir sorun bugüne kadar hastanelerimizde ortaya çıkmadı'' dedi.

Bakanlığının sahip olduğu 849 hastaneyle bir hizmet sunucusu olduğunu anlatan Gümrükçüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Hizmeti sunan en büyük bünye olarak şunu ifade etmek lazım ki, ortada 1 Ocak tarihli tebliğin getirdiği farklı bir durum yok. Yani ister benim hastanemde ister başka hastanede olsun, yatan hastanın ilaç ve tıbbi malzemesinin dışarıdan alınabilmesine imkan tanındığı için çözümsüz bir tabloyla karşılaşmadık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığımızın açıkladığı gibi, yeni uygulamaya göre ilaç ve malzemelerin temin edilememesi halinde, bunun eski usulle temin edilmesi yolunun açık olmasından ötürü önemli bir tıkanıklığın olmaması gerekir.''

Bir hastanenin yatan bir hasta için bir ilaç veya malzemeyi temin edememesi halinde bunu eskiden olduğu gibi dışarıdan karşılayabileceğini dile getiren Gümrükçüoğlu, ''Yani bizim hastanelerimiz açısından ortada halledilemeyecek büyük bir problem görülmüyor'' diye konuştu.

-''BÜTÇEDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR''-

''Sağlık Bakanlığı hastanelerinin, üniversite hastanelerinde olduğu gibi, geri ödemelerin aksaması nedeniyle açtıkları ihalelerde herhangi bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadıkları'' sorusuna Gümrükçüoğlu, ''Bizim hastanelerimizde bu genel olarak yaşanmıyor. İhalelerle ilgili bütçeden kaynaklanan sorunlar nedeniyle üniversite hastanelerinin sorunları varsa, bu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK ile görüşme yapılarak çözümlenebilir'' yanıtını verdi.

Hastanede temin edilemeyen ilaç veya malzemelerin reçete edilerek dışarıdan temininin mümkün olduğunu anlatan Gümrükçüoğlu, ''Burada problem çözücü olmak lazım. Bu konuda beyanat veren tüm üniversite ve meslek odalarının yetkilileri çok sevindiricidir ki bu uygulamanın insani ve gerekli olduğu noktasında birleşiyor. Yatan hasta veya yakınının elinde reçete ve malzeme evraklarıyla dolaştırılması dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde yok. 21. yüzyılda bu ülkemize, insanımıza yakışmayan bir görüntüdür'' diye konuştu.

Her uygulamada olduğu gibi bu konuda da bir geçiş dönemi yaşandığını, bu geçiş döneminin aşılması için eski uygulamanın devamına olanak sağlanmasının da herhangi bir tıkanıklık yaşanmamasına yönelik olduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, ''Ben 849 hastaneyle hizmet veren Sağlık Bakanlığı olarak tıkanıklık yaşamadığımızı saha incelemelerimden almış bulunmaktayım. Öbürleri halledilebilecek teferruatlardır'' dedi.

Gümrükçüoğlu, üniversite hastanelerinin yöneticilerinin, ''İlaç ve malzemelerin SGK tarafından satın alınarak hastanelere verilmesi'' önerisiyle ilgili olarak da, ''O, sistemin tamamen değiştirilmesini ve yeni yasal düzenlemeler gerektirir'' şeklinde görüş bildirdi.

-MÜKERRER DAMGA VERGİSİ VE FİYAT ARTIŞLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR-

İlaç depolarının yetkilileriyle yaptığı görüşmede, ihaleye girip fiyat verilememe nedenlerini ele aldıklarını, söz konusu yetkililerin ihalelerle ilgili mükerrer damga vergisi ödenmesi ve fiyat artışlarının ihaleyle alımı yapılan ürünlere yansıtılmamasından kaynaklanan sıkıntılarını dile getirdiklerini anlatan Gümrükçüoğlu, bu sorunların aşılması için ilgili mevzuatlarda düzenlemelere gidileceğini bildirdi.

Gümrükçüoğlu, alımı yapılan ürünlerde ortaya çıkan fiyat farkı sorununun Kamu İhale Kurumu'nca yapılacak yönetmelik, mükerrer damga vergisi sıkıntısının ise Maliye Bakanlığı'nca yapılacak yasal değişiklikle düzeltileceğini söyledi.

Gümrükçüoğlu, ''İlaç deposu yetkilisi, 'ilaç fiyat kararnamesine bağlı olarak ürün zam aldıysa ben de bir yıl boyunca sabit fiyat vermeyi taahhüt ettiysem bundan olumsuz yönde etkilenirim' diyor. İşte Kamu İhale Kurumu'nun yönetmelikle tanıyacağı hak, yüzde iskontosu tarzında bu alımların gerçekleştirilmesini ve ürünün fiyatında artış veya indirim olması halinde bunun hayata geçirilmesini temin edecek'' diye konuştu.

Üniversite hastaneleriyle devlet hastanelerinin karşılıklı olarak birbirlerinden laboratuvar, görüntüleme ve diğer hizmetleri alabilmelerinin önünü açmak için de yasal düzenleme yapılacağını dile getiren Gümrükçüoğlu, mevcut durumda devlet hastanelerinden üniversite hastanelerine sevk yapılması halinde hizmet tutarının SGK tarafından üniversite hastanesine ödendiğini, yeni uygulamada ise böyle bir durumda bu bedelin hizmet alım sözleşmesi yapan devlet hastanesince ödeneceğini söyledi.

Stoklanamayan ilaç ve malzemelerin ihtiyaç duyuldukça temin edilebilmesine yönelik düzenlemenin de hayata geçirileceğini belirten Gümrükçüoğlu, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Maliye Bakanlarının bir araya geleceği toplantıda üniversite hastanelerinin kaynak sorununun gündeme geleceğini tahmin ettiğini kaydetti.

-''VATANDAŞ ODAKLI DÜŞÜNEREK BAŞLATTIK''-

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sami Türkoğlu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamadan kaynaklanan çok büyük bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Bir kaç üniversite hastanesinde sorunlar yaşandığını ifade eden Türkoğlu, bunların dışındaki üniversite ve devlet hastanelerinde bir sorun olmadığını belirtti.

Sorun yaşayan üniversite hastanelerinin, ''Borçlarından dolayı ilaç firmalarının ihalelere girmediğini, buna karşın kamudan alacakları bulunduğunu, bunları tahsil ettikleri zaman sorun kalmayacağını'' dile getirdiklerini ifade eden Türkoğlu, Kurum olarak hastanelere borçlarının bulunmadığını belirtti. Türkoğlu, ''Ancak işin bir de Maliye Bakanlığı tarafı var. Kamudan alacaklıysalar gereği neyse o yapılır'' dedi.

Türkoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile 7 üniversitenin rektörünün bir araya gelerek konuyu görüşeceklerini ifade etti.

Bu toplantıda, rektörlerin üniversite hastanelerinin sorunlarını aktaracaklarını ve çözüm yollarının aranacağını bildiren Türkoğlu, şunları kaydetti:

''Türkiye çok önemli bir adım attı. Herkes felsefi olarak bu uygulamayı benimsedi. Elbette ki bazı aksaklıklar çıkacaktır. Ancak bunlar zaman içerisinde çözümlenecektir. Biz vatandaş odaklı düşünerek böyle bir uygulamayı başlattık. Daha sert bir geçiş de yapılabilirdi. Ancak, mağduriyetlerin önüne geçmek için bu şekilde yapılması uygun görüldü. Bu uygulamadan geriye dönüş kesinlikle olmayacak.''